Kde nájdete výrobné číslo? - Gorenje

Kde nájdete výrobné číslo?

Otvorte dvierka, sériové číslo sa nachádza na spodnej časti dverí.