Vypnutie chladničky/mrazničky na dlhšiu dobu - Gorenje

Vypnutie chladničky/mrazničky na dlhšiu dobu

Môžem chladničku/mrazničku vypnúť na dlhší čas?

V prípade, že spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, postupujte nasledovne:

1) Pootočte gombíkom termostatu do polohy 0 (STOP).
2) Odpojte prívod elektrickej energie.
3) Spotrebič vyprázdnite,odmrazte a umyte.
4) Dvere nechajte pootvorené.

>> Premýšľate nad kúpou spotrebičov? Pozrite sa na ponuku našich chladničiek a mrazničiek.