Umývačka neberie tabletu - Gorenje

Umývačka neberie tabletu

Neotvára sa zásobník na tabletu a tableta zostáva vo vnútri?

Vysoký riad v prednej časti koša má za následok blokovanie otvárania dvierok zásobníka na tabletu. Pokiaľ je riad uložený správne, kontaktujte servis.