Spínanie chladničky - Gorenje

Spínanie chladničky

Chladnička nespína alebo spína zle?

Výrobok je pravdepodobne umiestnený v priestore, kde je okolitá teplota nižšia ako +10°C (zmeňte teplotné podmienky okolia, alebo premiestnite výrobok do priestoru, kde je okolitá teplota vyššia ako 10°C).