Odporúčania pre použitie sporákov - Gorenje

Odporúčania pre použitie sporákov

Odporúčania pre bezpečné a dlhodobé použitie sporákov

Aby ste predišli možným neskorším problémom ešte pred prvým použitím, pozorne si prečítajte návod na použitie. V návodoch sú totiž uvedené všetky údaje pre bezpečné a kvalitné použitie spotrebiča. Pozorným preštudovaním návodu sa môžete vyvarovať sklamaniu či zlosti.

Pri plynových sporákov najviac pozornosti venujte údržbe plynovej inštalácie:

 • pravidelne meňte tesnenie na spoji regulátora a PB fľaše,
 • prinajmenšom raz za dva roky vymeňte hadicu medzi PB fľašou a sporákom,
 • občas preverte kvalitu spoja rúrky na reguláciu a na vstupe do sporáku,
 • ak ucítite charakteristický zápach, ktorý sa objavuje pri nekontrolovateľnom úniku plynu, ihneď uzavrite plynovú fľašu resp. uzatvárací ventil u zemného plynu a zavolajte servis Gorenje. V takomto prípade priestor dobre vyvetrajte a nepoužívajte otvorený oheň ani nezapínajte resp. nevypínejte elektrické spotrebiče.

Pre normálnu funkciu rúry odporúčame:

 • pri pečení v rúre vždy používajte zodpovedajúce plechy,
 • pri pečení dodržujte návody výrobcu - uvedené tabuľky s odporúčanými teplotami pre rôzne druhy pečenia,
 • nikdy neobkladajte vnútornú časť rúry hliníkovou fóliou, plechy ani nádoby, v ktorých pripravujete jedlo v rúre, nesmiete v priebehu pečenia nikdy pokladať na dno rúry, pretože sa tým ničí smaltovaný povrch rúry,
 • rúru pred pečením potravín s vysokým obsahom vlhkosti vždy predhrejte na určenú teplotu. Týmto zabránite kondenzácii pary na vnútornej strane rúry a zatekaniu do priehradky pod rúrou,
 • na varenie používajte nádoby rovnakej veľkosti, ako je vyznačená varná zóna. Nádoba musí mať rovné dno bez akýchkoľvek hrboľov (vrátane nápisov a znakov), ktoré by mohli spôsobiť poškodenie (škrabance),
 • pri varení dbajte, aby sa na varnú zónu nerozsypal cukor alebo soľ resp. podobné zlúčeniny. V prípade, že sa vám to napriek tomu stane, povrch ihneď utrite suchou utierkou,
 • zo sklokeramického povrchu môžete s pomocou na to určených čistiacich prostriedkov (Ceram, Sidol) odstrániť aj tie najväčšie škvrny (např. potravinové škvrny, ktoré sa vám pripečú okolo nádoby). Na čistenie nikdy nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, lúhy ani drôtenku, inak by ste sklokeramický povrch poškodili,
 • čistiace prostriedky nikdy nenanášajte na horúci povrch,
 • sklokeramickú dosku nepoužívajte ako odkladaciu plochu,
 • základné prispôsobenie dotykových senzorov na okolie: Po každom pripojení do siete automaticky prebehne základné prispôsobenie tak, aby bola zaistená optimálna funkcia senzorov. Na všetkých ukazovateľoch sa objaví "-". Po úspešne vykonanom prispôsobeniu sa ozve zvukový signál, všetky ukazovatele zhasnú a doska je pripravená na použitie. V priebehu prispôsobenie nesmie byť na senzoroch umiestnený žiadny predmet. V opačnom prípade bude prispôsobenie prerušené, kým tieto predmety neodstránite. Dovtedy vašu sklokeramickú dosku nebudete môcť používať.
 • Pri použití nádob z ohňovzdorného skla alebo porcelánu dodržiavajte návody výrobcu nádoby. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu varnej zóny.

Pravidelne udržujte spotrebiče čistév súlade s návodom a s čistiacimi prostriedkami, ktoré odporúča výrobca.

>> Premýšľate nad kúpou spotrebičov? Pozrite sa na ponuku našich sporákov.