Kvapkanie bezpečnostného ventilu mimo ohrev vody - Gorenje

Kvapkanie bezpečnostného ventilu mimo ohrev vody

Kvapkanie bezpečnostného ventilu mimo ohrev vody

Čím je porucha spôsobená a ako ju odstrániť

Vo vodovodnej sieti sa objavuje tlak vyšší ako 7 barov, alebo bezpečnostný ventil vypúšťa pri nižšom tlaku. 

V prípade, že sa objavuje vypúšťanie pri nižšom tlaku, musí byť odborníkom namontovaný zodpovedajúci bezpečnostný ventil 7 barov. 

V prípade, že je tlak vo vodovodnej sieti vyšší ako 5 barov, pred ohrievač vody na vedenie sanitárnej vody namontujte kvalitný regulátor tlaku a nastavte ho na hodnotu pod 5 barov, zároveň medzi regulátorom a ohrievačom vody umiestnite zodpovedajúce rozťažnú nádobu.

>> Premýšľate nad kúpou spotrebičov? Pozrite sa na našu ponuku ohrievačov vody.