Doba prania práčky - Gorenje

Doba prania práčky

Doba prania je dlhšia ako obyčajne?

Doba signalizovaná na displeji je v priebehu cyklu prania korigovaná z týchto dôvodov:
  • Nízka teplota napúšťanej vody
  • Nízky tlak napúšťanej vody
  • Práčka sa z dôvodu nerovnomerného naplnenia prádla prepla na systém UKS (kvôli zlému vyváženiu prádla přáčka automaticky znížila otáčky žmýkania)
  • Nízke napätie siete
  • Došlo k poruche napájania
  • Doba prania sa predĺži kvôli výpadku napájania
  • Dobu trvania programu môže predĺžiť dodatočné žmýkanie
  • Program prania môže byť až o 60% dlhší, ale to neznamená poruchu práčky