Možnost nakupa dodatnih nastavkov - Gorenje

Možnost nakupa dodatnih nastavkov

MMC-FPR MMC-FPR 99,00 €
MMC-SPC MMC-SPC 99,00 €
MMC-TPC MMC-TPC 99,00 €
MMC-GA4 MMC-GA4 75,00 €
MMC-BVS3 MMC-BVS3 44,00 €
MMC-SMP5 MMC-SMP5 25,00 €
MMC-TJ MMC-TJ 22,00 €
MMC-CM MMC-CM 9,00 €
Rýchle porovnanie
lepší / horší / + pridaný / chýba / ! neporovnateľné