Kde nájdem sériové číslo? - Gorenje

Kde najdem sériové číslo a servisný index?

Práčky

Sušičky