Upozornenie do návodu - Gorenje

Archív noviniek

Pondelok, 18. Január 2010, Bratislava

Upozornenie do návodu

Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča. Deti by mali byť pod ich dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nehrajú.

GORENJE Slovakia s.r.o.

Adresa: Polianky 5A, 841 01 Bratislava 42
E-mail: www.gorenje.sk