Delia - Gorenje

Delia

v kombinácii s Clarissa - čedič Ombra / Quartz alu
"Každý predmet, každý tvar, každý štýl musí mať zmysel, ktorý nás každodenne ovplyvňuje."